Utbytte til utenlandske aksjonærer – nye dokumentasjonskrav utsatt

Skattedirektoratet har besluttet at de nye dokumentasjonskravene for redusert kildeskattesats utsettes til 1.1.2019.

altUtbytte fra norsk selskap til utenlandsk aksjonær beskattes etter hovedregelen med 25 % (såkalt kildeskatt). Det utdelende selskapet plikter å holde dette tilbake. I mange tilfeller kan imidlertid en lavere sats benyttes (iht. fritaksmetoden eller skatteavtale). Det er vedtatt nye dokumentasjonskrav for at det utdelende selskap skal kunne benytte en lavere kildeskattesats enn 25 %.

Planen var at disse strengere kravene skulle gjelde fra 1.1.2018. Skattedirektoratet har imidlertid nå fastsatt i skattebetalingsforskriften at kravene først gjelder fra 1.1.2019.

Geir Sevre