Tilleggstjenester ved utleie av fast eiendom

Borgarting lagmannsrett ga i desember 2014 Skatteetaten medhold i deres syn knyttet til tilleggstjenester ved utleie av fast eiendom. 

Dommen er ikke rettskraftig. 

Les artikkelen i Estate Nyheter her.