Revidert statsbudsjett 2015 – Foreslåtte endringer på særavgiftens område

Regjeringen har i revidert statsbudsjett 2015 foreslått enkelte endringer på særavgiftens område.

CO2-avgift på gass

Regjeringen foreslår å øke den generelle satsen for CO2 avgift på naturgass og LPG som følger:

                                    Dagens sats                Ny sats

Naturgass                   0,67 ø/Sm3                 0,82 ø/Sm3

LPG                             1,01 ø/kg                   1,23 ø/kg

De reduserte satsene endres ikke.

Regjeringen foreslår også å innføre fritak for CO2-avgift på andelen hydrogen i naturgass og LPG.

El-avgift

Den generelle satsen for el-avgift økes med 0,5 ø/kwh.

Den reduserte satsen endres ikke.

CO2-avgift og veibruksavgift på biodrivstoff

Regjeringen har vurdert hvorvidt det er mulig å innrømme redusert sats veibruksavgift ved bruk av biodrivstoff men ser at slik redusert sats kan være problematisk i forhold til EØS-avtalens statsstøtteregler. Regjeringen foreslår i stedet å øke CO2-avgiften på mineralolje som også er ilagt veibruksavgift med 0,46 nok/liter til 1,09 nok/liter samtidig som veibruksavgiften reduseres tilsvarende til 3,36 nok/liter på autodiesel og til 1,68 kr/liter for biodiesel.

Karin Tømmerås Vik

Partner/Advokat