Regjeringen vil forenkle lovverket

Regjeringen foreslår å oppheve flere lover og forenkle andre.

Næringsdepartementet foreslår å kutte 18 lover og forenkle andre. Også aksjeloven foreslås forenklet. Hva forenklingen innebærer er det ikke opplyst om. En oversikt over de aktuelle lovene finner du her.

Geir Sevre