Redd for arveavgift?

Koronavirus bekymrer mange om dagen. Særlig de som ikke har et testament. Men det som noen er enda mer redd for, er arveavgiften («arveav-giften»). 

 

Vi vet ikke om den kommer tilbake. Vi vet ikke om det vil skje til neste år. Men er du formuende så ønsker du trolig å overføre så mye som mulig i år. Ikke fordi du vil unndra midler fra fellesskapet. Men fordi du først betaler skatt av overskuddet, så betaler du formuesskatt på det du har bygget opp, og attpåtil må du betale utbytteskatt for å betale formuesskatten!

 

Derfor vil du overføre så mye som mulig mens du lever, og i god tid før det blir aktuelt med arveavgift. Vi kaller det generasjonsskifte. En kontrollert og planlagt overføring til neste generasjon. Og da er det bare å sette i gang? Vel, det er en del ting som bør tenkes igjennom (og derfor velger noen å ta med advokaten på familieråd):

 

• Hvor ung og sprek er du? - Hvor mye trenger du for å leve godt resten av livet?
• Er du ugift/gift/enke? -Hvor mye kan du egentlig gi bort?
• Har du barn/særbarn/stebarn/svigerbarn/barnebarn? -Hvor modne er de, hvilke evner og interesser har de, og hvordan er ditt forhold til dem? -Bør du kanskje lage et morselskap som kan fordeles på barn og eventuelt barnebarn? -Bør du selge bedriften og heller gi penger?

 

Hva kreves av en gave for å unngå arveavgift? Vi vet ikke hvordan eventuelle regler vil bli, men utgangspunktet er klart: Myndighetene skal respektere privatrettslige disposisjoner, for eksempel gavebrevRene overføringer av eiendom og aksjer uten at giver beholder noen rettigheter bør alltid respekteres. Hensikten med gavebrev blir da å beskytte arvingen mot kreditorer, overformynderiet og grådige ektefeller. Men rene papirtransaksjoner uten faktiske konsekvenser kan myndighetene se bort ifra. Ønsker du å beholde kontrollen så gjelder det å være konkret og detaljert i dokumentasjonen. 

 

Fritidseiendom: Ønsker du å beholde rett til å bruke hytta så bør du inngå en avtale om salgsforbud og fordeling av kostnader, vedlikehold og bruk. Jo større rettigheter du selv beholder, dess viktigere er det å argumentere godt.

 

Aksjer: Ønsker du å overføre stemmerettsløse aksjer så kan du lage B-aksjer allerede idag. Men du bør være forsiktig med å redusere utbytte på aksjene. Dersom utbytte skal begrenses så bør det begrunnes, og kanskje kompenseres. 

 

Husk at konfliktpotensialet øker når flere skal eie et selskap eller landsted sammen. Derfor bør det samtidig inngås en sameieavtale og/eller aksjonæravtale.

 

Ikke minst: Husk alltid å vurdere skatteeffekter av dine ønsker. Da endrer du kanskje planen underveis!

 

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.