Momsfritak på el-biler

ESA har nå gitt grønt lys for norsk momsfritak på el-biler.

ESA har vurdert hvorvidt Norges momsfritak på el-biler er i strid med EØS-avtalens statsstøtteregler. ESA konkluderer med at det norske fritaket ikke er i strid med statsstøttereglene. Godkjenningen av avgiftsfritaket på el-biler gjelder imidlertid bare til og med 2017. En eventuell videreføring av fritaket etter 2017 fordrer ny aksept fra ESA.

Les mer: http://www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/state-aid/nr/2465

Karin Tømmerås Vik