Koronavirus og skattelette - varslede endringer i regelverket

Skattelette var ett av flere tema under dagens pressekonferanse om tiltak knyttet til koronaviruset.

Koronaviruset rammer norsk næringsliv. Regjeringen jobber nå med strakstiltak, slik som akutte tilskudd til helsevesenet og redusert krav til lønn ved permittering av arbeidstakere.

Finansministeren varsler dessuten følgende fiskale tiltak:

 • Tilbakeføring av underskudd: Bedrifter som går med skattemessig underskudd skal kunne tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd i tidligere år.
  • Vi antar at tilbakeføringen i praksis vil skje ved at skattekontoret endrer fastsettingen for tidligere år, slik at skatt på tilbakeført underskudd blir utbetalt til bedriften.
  • Vi vet ikke enda hvor mange år tilbake det kan bli snakk om.
    
 • Utsatt betaling av formuesskatt: Eiere av bedrifter som går med underskudd gis utsettelse med betaling av formuesskatt.
  • Det gjenstår å se om dette vil gjelde alle bedrifter, uten hensyn til bransje. Finansministeren fremhever særlig "reiseliv og deler av industrien".
  • Foreløpig vet vi ikke hvor lang betalingsutsettelse bedriftseierne kan forvente å få.

Ytterligere tiltak er under vurdering. Detaljene i forslagene vil bli kunngjort på fredag 13.3.20.

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.