Koronavirus og skattefradrag for personer og bedrifter

Er du eller noen i din bedriftsledelse rammet av koronavirus? Husk å lagre dokumenter angående sykdom!

Skattemessige fradrag av enhver art må kreves ved levering av skattemeldingen, og senest innen visse frister. Glemmer du å kreve et skattefradrag innen fristen, så er det i utgangspunktet tapt. Men du kan likevel få fradrag selvom du krever det for sent. Skattemyndighetene foretar da en vurdering, der de blant annet skal vektlegge om det er klart at fristoversittelsen skyldes vanskelige livsforhold. Det kan gjelde skattefradrag for deg selv, eller bedriften du leder. Skattefradrag kan i prinsippet gis, selvom kravet fremsettes flere år etter klagefristens utløp. Vanskelige livsforhold kan dessuten få betydning for ileggelse av tilleggsskatt ved manglende opplysninger om skattepliktig inntekt.
 
Skattekontoret kan altså unnskylde manglende opplysninger eller manglende bruk av klageretten, dersom du ikke har maktet å følge opp egne eller bedriftens skatteforhold på grunn av en "vanskelig livssituasjon". 
 
Etter vår vurdering vil korona - infeksjon være et typisk eksempel på en vanskelig livssituasjon. Er du rammet bør du spare på skriftlig materiale fra leger og andre angående deg og dine (innenfor personvernets grenser). Da kan du dokumentere tilstanden i en eventuell klagesak. Også om flere år.
 
 
Andre forhold av betydning for vurderingen kan være psykiske eller sosiale problemer, annen sykdom eller dødsfall i familien, samlivsbrudd, rusmisbruk, fengselsopphold mv. 
 

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.