Korona, børsfall, skatt og fremtid

Har du noen gang ønsket å eie dine verdipapirer eller aksjeselskap gjennom et aksjeselskap (holdingselskap/ investeringsselskap)? Da bør du kanskje ta grep nå: Personlige investorer som har latent tap eller lav latent gevinst på verdipapirer, bør vurdere om de vil etablere investeringsselskap, holdingstruktur eller lignende, i år.

Seneste tids hendelser har kanskje fått deg til å tenke mer på personlige forhold: Hvordan ønsker du å eie dine verdipapirer fremover? Og hva ønsker du for dine etterfølgere?
 
Dersom du vil endre eierstruktur og samtidig lider «papirtap», vil det nå kunne lønne seg å flytte aksjer og fondsandeler til eget aksjeselskap.
 
Som personlig eier betaler du hele 31,68% skatt, både på aksjegevinster og aksjeutbytter. Gjennom et aksjeselskap kan du derimot selge aksjer og aksjefondsandeler i andre selskaper, skattefritt (det gjelder noen unntak, og det gis ikke fradrag for tap). Og utbytte som betales til ditt selskap beskattes bare med under 1% (maksimalt 0,66% med dagens sats). Av denne grunn ønsker mange personlige aksjonærer heller å eie sine aksjer og aksjefondsandeler gjennom et aksjeselskap.
 
Selger du dine private verdipapirer til en uavhengig kjøper mot vederlag nå, så får du skatt på gevinst, dvs. forskjellen mellom kjøpskurs og salgskurs (fratrukket kostnader og eventuell skjerming). Tilsvarende får du fradrag for tap. Overfører du verdipapirene til ditt eget selskap uten vederlag så beskattes overføringen på samme måte: Har kursen steget etter at du investerte, så må du betale gevinstskatt på verdistigningen (hvis du ikke bruker egne regler om fusjon.) Til gjengjeld får du skattefradrag for tap, dersom markedskursen har sunket.
 
Dersom dine verdier har falt, så er det altså blitt skattemessig billigere for deg å endre eierstruktur. Du kan til og med spare skatt, ved at du får fradrag for realisert tap. Har du latent tap på personlige investeringer som du uansett vil flytte til eget selskap (eventuelt aksjesparekonto), så bør du derfor vurdere å overføre dem i år. (Eventuelt i porsjoner, da det kan være vanskelig å treffe bunnen). Det samme gjelder dersom du for tiden har minimal gevinst, og du forventer at verdiene vil stige igjen.
 
Tenk også fremover: Å samle alle investeringer i ett selskap gjør det enkelt å overføre verdiene gradvis til neste generasjon. Du kan beholde kontrollen i større grad. Eventuelt gjennom en betrodd person, dersom du selv blir ute av stand til å ta avgjørelser. Og med eget aksjeselskap er det lett å fordele din del av selskapet på arvingene - når tiden er inne.
 
Spørsmål? Ring oss!

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.