Korona og testament: Hva gjør vi med vitner?

Testament har fått ny aktualitet i disse virustider. Men et testament må signeres i to vitners nærvær. Vitnene må være til stede og signere samtidig. Med karantene og isolasjon er dette idag et praktisk problem.

Men noe må du jo beholde så lenge du er oppegående. For eksempel pensjon og egen bolig. Det (lille) som er igjen når du dør bør du regulere i et testament. For eksempel for å pålegge særeie, og for å forebygge konflikter. Et testament må blant annet signeres i to vitners nærvær. Vitnene må være til stede og signere samtidig. Med smittevern er dette idag et praktisk problem. Særlig for de som kanskje aller mest ønsker å få testamentet på plass.

Stortinget har vedtatt en ny arvelov. Den bestemmer at det kan gis regler om at testamenter kan opprettes digitalt. Videre tillater ny arvelov at vitnene signerer her for seg. Den nye loven åpner dessuten for nødtestament uten vitner, ved alvorlig sykdom eller annet nødstilfelle. Men den nye arveloven trer ikke i kraft før 1.1.21. Og regjeringens fullmakter etter koronaloven omfatter ikke lov om arv.  

Men fortvil ikke: Etter dagens regler er det også i nødstilfelle mulig å opprette et gyldig testament uten vitner, i en akutt situasjon. 

Husk: Begge lovene krever at arvelater er forhindret fra å følge formkravene, i tre måneder etter opprettelsen.

Vi vet ikke hvor lenge koronasituasjonen vil vare. For å unngå unødig tvil og splid er det uansett grunn til å være så grundig som du kan. Vi anbefaler derfor å opprette testament på vanlig måte snarest mulig, når denne krisen er over.

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.