Innkreving av årsavgift for biler

Finansdepartementet sendte 19.12.2014 forslag om omlegging av årsavgiften for biler på høring. 

Departementet foreslår å legge om årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer. Avgiften foreslås bygd opp som en ordinær særavgift der avgiftsplikten legges på forsikringsselskap med konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet i Norge, som igjen velter avgiftsbyrden over på sine kunder sammen med premieinnbetalingene.

Forslaget kan leses her.