Høring – skattereglene for verdipapirfond

Finansdepartementet sendte 14.4.2015 forslag om endringer i skattereglene for verdipapirfond på høring.

Det uttalte målet for de nye reglene er å gi likere rammebetingelser for ulike typer fond og norske og utenlandske fond.

Bakgrunnen for forslaget er at dagens skatteregler for verdipapirfond baseres på en sondring mellom aksjefond og obligasjonsfond. Beskatningen av aksjefond er tilpasset skattereglene som gjelder for aksjer, mens beskatningen av obligasjonsfond er basert på andre prinsipper og tilpasset rentepapirer. Kombinasjonsfond (fond som investerer i både aksjer og rentepapirer) følger reglene for aksjefond.

De gjeldende reglene for kombinasjonsfond kan gi dobbeltbeskatning av renter og åpner for skattemessige tilpasninger.

Finansdepartementet foreslår at skattereglene for verdipapirfond ikke lenger skal være basert på en sondring mellom aksjefond og obligasjonsfond. Departementet foreslår regler som skal gjelde for alle typer verdipapirfond, og som i større grad tar hensyn til at det kan være ulike typer verdipapir i samme fond.

Høringsfristen er 14. juli 2015.

Geir Sevre