Frivillig retting – siste sjanse?

Skatteetaten mottar allerede opplysninger om bankinnskudd og andre finansielle forhold fra svært mange land. Fra 30. september utvides ordningen med 53 nye land.

Første informasjonsutveksling var i september i fjor. Da hadde 49 land forpliktet seg til å sende opplysninger. Nå vil totalt 102 land omfattes – hvorav flere land er kjent for å tilby bankkunder hemmelighold. Dette gjelder bl.a. store finanssentre som Sveits, Singapore og Hong Kong.alt

Hvis du er skattepliktig i Norge skal du oppgi alt av inntekter og formue på skattemeldingen, også formue og inntekt i andre land. Men det er ikke sikkert alt er skattepliktig i Norge.

Hvis du har verdier i utlandet som ikke tidligere har vært oppgitt til beskatning kan du søke om frivillig retting. Dette er en ordning der du forteller Skatteetaten om verdiene dine. Dersom henvendelsen anses som frivillig retting, må du betale korrekt skatt, men slipper tilleggsskatt og eventuell anmeldelse.

Vi kan bistå ved frivillig retting.

Geir Sevre