Flere forenklinger i aksjelovene

Solberg-regjeringen foreslo 15.6.2018 flere forenklinger i aksjelovgivningen.

 

Mellombalanser kan i dag benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte (og annet). Det er imidlertid et vilkår at mellombalansen er revidert. Dette er tungvint for selskaper som har valgt bort revisjon. Regjeringen foreslår nå at aksjeselskaper som har registrert fravalg av revisjon skal slippe å måtte revidere slike mellombalanser.alt

Det foreslås imidlertid at slike mellombalanser må sendes til Regnskapsregisteret – og at registrering skal være et vilkår for at utdelingen m.m. er lovlig. 

Regjeringen foreslår også å oppheve kravet om at selskapets forretningskommune må angis i vedtektene.

Videre foreslås at ansvaret for å avvikle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal høre under styret. Det særegne avviklingsstyret fjernes følgelig som eget selskapsorgan.

I tillegg forslås unntak fra kravene til at avviklingsbalansen, fortegnelsen, sluttoppgjøret og avviklingsregnskapet skal revideres for aksjeselskaper som har valgt bort revisjon av årsregnskapet.

Geir Sevre