Er du rigget for arveavgiftens comeback?

I lys av tidens politiske turbulens er det grunn til å planlegge overføring til neste generasjon: Kommer det til et regjeringsskifte vil arveavgiften igjen bli et diskusjonstema. Og blir den gjeninnført så vil det skje raskt. Generasjonsskifte bør planlegges, og enkelte tilpasninger tar noe tid. Vi anbefaler derfor å sette i gang prosessen så tidlig som mulig.

Er du formuende og ønsker å tilgodese familie, svigerbarn, samboer, bonusbarn, fosterbarn, venner, eller selskap/stiftelse der noen av disse har eierinteresser? Skjer overføringen ved arv eller gave etter gjeninnført arveavgift så står mottakeren i fare for å måtte betale arveavgift. Inntil videre er verken arveforskudd eller gave arveavgiftspliktig. Heller ikke skattepliktig. Derfor velger mange å overføre verdier allerede nå. 

Vi vet ikke hvordan nye regler om arveavgift eventuelt vil ramme. Basert på tidligere regler kan det likevel være fornuftig å tilpasse seg slik:

Fritidseiendom og utleiebolig kan enkelt overføres nå, og overgangen trenger ikke utløse dokumentavgift. Egen bolig er det tyngre å få overført med virkning for arveavgiften, dersom du fortsatt skal bo i huset. Da vil myndighetene kunne påstå at gaven reelt sett ikke er overført enda.

Eier du et holdingselskap / investeringsselskap så kan du gjøre en andel av aksjene stemmerettsløse og gi dem videre til dine arvinger. 

Har du aksjer eller andeler i flere selskaper og/eller fond, men ikke beslutningskontroll over disse? Mange eier fondsandeler og aksjer, som med fordel kan samles i ett investerings-/ holdingselskap (eventuelt skattefritt ved omdanning/ fusjon). Så snart investeringene er samlet i ett selskap så er det enklere å fordele verdiene.

Samtidig vil andre faktorer kunne ha betydning for hva du bør gjøre, slik som arveregler, egne og arvingers fremtidsplaner, skattemessige inngangsverdier, skjerming, botid, selskapsskatt, innbetalt kapital, likviditetsbehov, driftskostnader, lønn, utbytte, finansskatt, transaksjonskostnader, formuesskatt, eiendomsskatt, studiestipend, pensjon, og egenbetaling på alders- og sykehjem.

Tax & Legal Advokatfirma DA er et uavhengig advokatfirma med spesialkompetanse innen skatte- og avgiftsrett. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende konsultasjon.

Våre internettsider er ment å opplyse om generelle forhold. Juridisk rådgivning må tilpasses hver enkelt sak, og juridiske beslutninger bør ikke tas uten konkrete råd fra advokat. Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelt tap oppstått som følge av bruk av informasjon fra våre nettsider.