Enighet om statsbudsjettet for 2015

Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet har blitt enige om statsbudsjettet 2015

Avtalen innebærer at regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt, med enkelte endringer, bl.a:

Formuesskattesatsen blir 0,85 %.

Verdsettelsesrabatten for næringseiendom og alle sekundærboliger settes til 30%.

I tillegg har partene bestemt at regjeringen skal utrede en modell for formueskatt der arbeidende kapital fritas for beskatning. Det kan innebære at formuesskatten reduseres på sikt. Det kan imidlertid også innebære at regjeringens mål om å fjerne formuesskatten er forlatt.

Partene er også enige om å endre innslagspunktet for toppskatt.

Regjeringens forslag om å heve grensen for avgiftsfri import har vært mye omtalt. Partene ble enige om å øke grensen til 350 kroner ink. frakt og forsikringskostnader.

Videre ble partene enige om ikke å heve registreringsgrensen for merverdiavgift (fra 50 000 kroner til 150 000 kroner).