Dom om forhåndsregistrering i MVA-registeret

Høyesterett avsa 14.1.2015 dom om forhåndsregistrering i MVA-registeret. 

Saken gjaldt hvorvidt et selskap som etter planen skulle drive konsesjonspliktig vindkraftproduksjon kunne forhåndsregistreres i Merverdiavgiftsregisteret før man hadde oppnådd konsesjon. Skatttekontoret hadde opprinnelig innvilget forhåndsregistrering i tre år, men avslo søknad om forlengelse av forhåndsregistreringen ut over disse tre årene under henvisning til at selskapet ikke hadde fått konsesjon.

Dommen kan få stor betydning for enkelte aktører. Les mer om dommen i artikkel i Estate nyheter.