Norge har inngått avtale om automatisk informasjonsutveksling

Norge undertegnet 29.10.2014 en avtale med 49 andre land om automatisk utveksling av finansielle opplysninger.

Norske skattemyndigheter vil motta en rekke opplysninger om norske skattyteres verdier og inntekter i utenlandske finansinstitusjoner fra utenlandske myndighet. Tilsvarende skal norske finansinstitusjoner rapportere opplysninger til norske skattemyndigheter om personer, selskaper og andre enheter som er bosatt i utlandet. Disse opplysningene vil så utveksles med skattemyndigheten i det landet der skattyter er bosatt.

Avtalen, som lager rammeverket for en «common reporting standard» eller «CRS», bygger i stor grad på de samme prinsippene som i avtalen med USA (FATCA). 

Geir Sevre