Apple-saken henvist til EU-domstolen

EU-kommisjonen har besluttet å henvise Irland til EU-domstolen da Irland ikke har innkrevd ulovlig skattefordel fra Apple.

Bakgrunnen for saken er at EU-kommisjonen i august 2016 fant at Apple har betalt så lite skatt i Irland at det utgjør ulovlig statsstøtte. Apples selskap i Irland slapp unna 

alt

med en skattesats på 0,005 %. Irland må derfor kreve inn 13 milliarder euro (122 milliarder kroner), pluss renter, fra Apple.

Irland har ikke krevd inn disse pengene og EU-kommisjonen har derfor henvist saken til EU-domstolen. 

Irland har riktignok påklaget vedtaket om at den lave skatten er ulovlig statsstøtte, men en slik klage har ikke oppsettende virkning.

Dersom EU-domstolen er enig i at dette utgjør ulovlig statsstøtte – og Irland fortsatt ikke etterkommer avgjørelsene – kan Irland ilegges mulkt. 

Geir Sevre