Aksjesparekonto - skattefrie aksjegevinster for personer

I statsråd 21.6.2017 ble det bestemt at reglene om aksjesparekonto trer i kraft fra 1.9.2017. 

Reglene for aksjesparekonto gjelder fysiske personer. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Gevinst ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midlene tas ut av kontoen.

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond fra 1. september 2017.

Forskriften som nå er fastsatt regulerer blant annet tilbyders informasjonsplikt til kontohaver, krav til avtalen om aksjesparekonto og tilbyders kontoføring. Videre gir den regler om overføring av aksjesparekonto til annen tilbyder, og om oppsigelse av konto.

Geir Sevre