Tore Karlsson

Advokat MNA / Partner
+47 994 09 002

Tore har langvarig og omfattende skattepraksis fra arbeid i Skatteetaten, et av landets største revisjonsselskaper og et større advokatfirma. Han er rådgiver for innen- og utenlandske selskaper og personer og har også en rekke styreverv.

Hovedarbeidsområder

  • Personbeskatning
  • Selskapsbeskatning
  • Inn- og utflytting
  • Utenlandsbeskatning/skatteavtaler
  • Etablering av norske datterselskaper av utenlandske selskaper
  • Generasjonsskifter, arv og skifte
  • Selskapsrett
  • Leieforhold, fast eiendom

Utdannelse

1976 - Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring

2018 -            Tax & Legal Advokatfirma DA, Partner

2000 - 2017   Advokatfirmaet Grette DA, Partner

1991 - 2000   Advokatfirmaet Glad Arnø Meyer & Co ANS, Advokat/Partner

1986 - 1991   Price Waterhouse Revisjon (nå PWC), Tax Manager

1985 - 1986   Skattedirektoratet, Kontorsjef

1983 - 1985   Oslo ligningskontor, Juridisk konsulent

1981 - 1983   Nordre Sunnmøre sorenskriverembete, Dommerfullmektig

1979 - 1981   Forbrukernes forsikringskontor, Advokatfullmektig

1978 - 1979   Statens bygg- og eiendomsdirektorat, Juridisk konsulent

1976  1978    Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Juridisk konsulent 

Annet

Faglærer og sensor i skatterett, Økonomisk college, revisorlinjen.

Skribentvirksomhet, artikler i Prosessindustrien, IngeniørNytt, Moderne Produksjon, Bladet Bil, Bladet FirmaBil, Fiskaren, Eiendomsmegleren, Revisjon og Regnskap m.v..

Eksterne og interne kurs i skatterettslige emner.