Monica Wessel Jotun

Advokat
(+47) 40455777

Monica hjelper forvaltningshus, revisorer, regnskapsførere og kunder av disse, med saker innen skatterett og selskapsrett. Hennes hovedfelt er lokal og internasjonal bedriftsbeskatning med vekt på transaksjoner. Hun har gjennomført en rekke etableringer, omdanninger, kapitalendringer, fisjoner og fusjoner. Monica bistår også personlige aksjonærer innen private banking/ formuesforvaltning og private equity, for eksempel med generasjonsskifte, incentivordninger og tilpasninger til fritaksmetoden.

Hovedarbeidsområder

  • Bedriftsbeskatning og selskapsrett
  • Private banking, private equity og generasjonsskifte

Utdanning

  • 2011 - Executive MBA
  • 2005 - Advokatbevilling
  • 2002 - 
Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring       

2020 -          Tax & Legal Advokatfirma DA
2015 - 2019 Formuesforvaltning Advokatfirma AS
2013 - 2014 Visma Advokater AS
2006 - 2012 KPMG Law Advokatfirma AS
2004 - 2006 Advokatfullmektig og advokat i alminnelig advokatpraksis
2003 - 2004 Skatteetaten