Karin Tømmerås Vik

Advokat / partner
+47 911 83 350

Karin har omfattende skatte- og avgiftspraksis fra arbeid i Skattedirektoratet, Esso Norge AS og Ernst & Young TAX. Karin jobbet i Ernst & Young som advokat og rådgiver i avgiftsmessige forhold for norske og utenlandske selskaper blant annet innenfor offshore- og leverandørindustrien, shipping og internasjonal handel. Karin har betydelig erfaring med håndtering av avgiftsmessige forhold i Due Dilligence-prosesser og håndtering av avgifter ved implementering av nye ERP-systemer.

Hovedarbeidsområder

  • Merverdiavgift
  • EU VAT
  • Særavgifter
  • Toll

Utdannelse

1988 - 
Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring        

2014 -          Tax & Legal Advokatfirma DA, Partner
2005 - 2014 Ernst & Young TAX, Oslo
1993 - 2005 Esso Norge AS, Tax advisor
1989 - 1993 Skattedirektoratet, Skatteavdelingen