Inga Kaasen

Partner/Advokat
+47 45050044

Inga har spisskompetanse på life science juss og intellektuelle rettigheter, og arbeider også på et bredere felt med blant annet generasjonsskifte, avtaler, fast eiendom og reklamasjoner. Innenfor immaterialrett arbeider Inga særlig med avtaler og tvister som har å gjøre med eierskap til teknologi. Inga er spesialist på legemidler, medisinsk utstyr og næringsmidler og har fra før hun ble advokat bakgrunn som  forsker (Dr philos i bioteknologi). Inga arbeider for norske og utenlandske virksomheter, samt for privatpersoner.

 

 

Hovedarbeidsområder

 • Rådgivning
 • Tvisteløsning
 • Kontrakter
 • Testamenter
 • Næringsmidler
 • Legemidler
 • Medisinsk utstyr
 • Offentlige anskaffelser
 • Forvaltningsrett
 • EU/EØS- rett
 • Fast eiendom
 • Håndverkertjenester
 • Reklamasjoner
 • Lisensavtaler
 • Patent
 • Varemerke
 • Arbeidstakeroppfinnelser
 • Eierskap til teknologi, åndsverk, biologisk materiale, immaterialrettigheter

Utdannelse

2008   Advokatbevilling

2005    Cand jur, Universitetet i Oslo

1995    Dr philos, Universitetet I Tromsø

1985    Cand real, Universitetet i Oslo (Hovedfag i molekylær genetikk)

Arbeidserfaring

2019 –            Tax & Legal Advokatfirma DA, Partner  

2013 – 2019   Advokatfirmaet Nova DA, Partner

2010 – 2013   Advokatfirmaet Grette DA, Partner

2005 – 2010   Advokatfirmaet Grette DA, adv fullmektig, ansatt advokat, senioradvokat

1995 – 2001   Alpharmas fiskehelsevdeling, forsker

1985 – 1995   Norges Fiskerihøyskole/ Universitetet i Tromsø, forsker