Skatt og merverdiavgift

Tax & Legal Advokatfirma DA er et uavhengig advokatfirma med spesialister innen skatt og avgift. Vi bistår små og store selskaper, personlig næringsdrivende og privatpersoner.

Les mer

Annen juridisk bistand

Vi yter også bistand innen andre fagområder. Vi har bl.a. advokater med inngående kunnskap om selskapsrett, herunder omorganiseringer og generasjonsskifter. Videre har vi spesialister innenfor fast eiendom/entrepriserett, immaterialrett og kontraktsrett. Vi har også inngående kunnskap om arv og skifte/generasjonsskifte.

Les mer

Patent, opphavsrett og life science

Spisskompetanse innen rådgivning /kontrakter/tvister om eierskap til teknologi, åndsverk, varemerker og know how, alle bransjer. Særlig spissing mot life science juss (mat-, legemiddel- og biotek). Vi mener å være det eneste advokatfirma i Norge som har en patent- og life science-advokat med doktorgrad innen realfag (biologi). Hun har også mange års forskningserfaring.

Les mer

Vi er spesialister på skatt og avgift!

Få aktuelle tips:

Vil du jobbe sammen med oss?

Riktig skatt til riktig pris.