Merverdiavgift og særavgifter

Oppstart av ny virksomhet, igangsettelse av nye prosjekter, restruktureringer mm vil svært ofte ha avgiftsmessige konsekvenser. Det er viktig at dette utredes og avklares før oppstart slik at en kan gjøre nødvendige tilpasninger og forberedelser slik at dette håndteres på korrekt måte.

Les mer

Eiendom

Vi yter rådgivning og tvisteløsning innenfor  fast eiendom for en rekke bransjer. 

Våre kunder er i hovedsak små- og mellomstore bedrifter samt enkeltpersoner.

Les mer

Patent, opphavsrett og life science

Vi har spisskompetanse innen rådgivning /kontrakter/tvister om eierskap til teknologi, åndsverk, varemerker og know how, alle bransjer.

Vår kompetanse er særlig spisset mot life science juss (mat-, legemiddel- og biotek).

Vi mener å være det eneste advokatfirma i Norge som har en patent- og life science-advokat med doktorgrad innen realfag (biologi). 

Les mer

Vi er spesialister på skatt og avgift!

Få aktuelle tips:

Vil du jobbe sammen med oss?

Riktig skatt til riktig pris.