Jan-Ola Hedblad

Advokat / partner
+47 906 07 320

Jan-Ola har omfattende skattepraksis fra arbeid i Skatteetaten, Revisorforeningen og senere som advokat og rådgiver samt som prosessfullmektig for norske og utenlandske selskaper og privatpersoner. Den brede erfaringen har gjennom årene gitt ham en rekke styreverv.

Hovedarbeidsområder

  • Selskapsbeskatning
  • Skatteavtaler
  • Generasjonsskifte
  • Ulike transaksjonsformer
  • Bokettersyn/skatteklager
  • Prosedyre
  • Selskapsrett/kontraktsrett

​Utdannelse

1978 - Juridisk embetseksamen
1977 - Offentlig rett mellomfag

Arbeidserfaring

2014 -          Tax & Legal Advokatfirma DA, Partner
2009 - 2014 Advokatfirmaet Harboe & Co AS, Partner
2000 - 2008 Advokatfirmaet Grette DA, Partner
1995 - 2000 Advokatfirmaet Glad Arnø Meyer & Co ANS, Partner
1994 - 1995 Advokatfirmaet Glad Arnø Meyer & Co ANS, egen praksis i kontorfellesskap
1991 - 1993 Advokatfirmaet Wiersholm, Bachke & Helliesen (senere Advokatfirmaet Wiersholm), Advokat
1985 - 1991 Norges Statsautoriserte Revisorers Servicekontor (NSRS), Fagsekretær
1982 - 1984 Oslo likningskontor, Juridisk konsulent
1982 - 1982 Young Lawyer’s Course i Edinburgh
1981 - 1981 Olje- og energidepartementet, Forhandlingskontoret, Juridisk konsulent
1979 - 1980 Tune sorenskriverkontor, Dommerfullmektig
1978 - 1979 Skien politikammer, Politifullmektig
1978 - 1978 Ytre Follo politikammer, Politifullmektig