Geir Sevre

Advokat MNA / Partner
+47 4545 5252

Geir er daglig leder i Tax & Legal Advokatfirma DA og arbeider hovedsakelig med skatte- og selskapsrett. Han har bred erfaring knyttet til bedriftsbeskatning og omorganiseringer, også som partner i et annet advokatfirma og fra arbeid i Skatteetaten.

Hovedarbeidsområder

Skatterett


  • generell bedriftsbeskatning
  • omorganiseringer, som fusjon og fisjon

  • anmodninger om bindende forhåndsuttalelser

  • bistand ved bokettersyn

  • klagesaker angående likningen

  • rettssaker

Selskapsrett


  • gjennomføring av omorganiseringer, som fusjon og fisjon

  • opprettelse av selskap

  • andre egenkapitaltransaksjoner, som aksjekapitalforhøyelser eller –nedsettelser

Andre tilstøtende områder, som
 f.eks. generasjonsskifter


Utdannelse

1996 - Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring

2014 -            Tax & Legal Advokatfirma DA, Partner/daglig leder
2010 - 2014
   Advokatfirmaet Harboe & Co AS, Partner
2004 - 2009
   Advokatfirmaet Harboe & Co AS, Advokat/advokatfullmektig
1997 - 2003
   Bærum likningskontor, Juridisk avdeling, sist Seniorrådgiver
1996 - 1997
   Sosial- og helsedepartementet, Førstekonsulent

Annet

Sensor for masteroppgaver i skatterett, UiO og UiB

Styreverv