Advokater

Jan-Ola Hedblad

Jan-Ola har omfattende skattepraksis fra arbeid i Skatteetaten, Revisorforeningen og senere som advokat og rådgiver samt som prosessfullmektig for norske og utenlandske selskaper og privatpersoner. Den brede erfaringen har gjennom årene gitt ham en rekke styreverv.

CV

Geir Sevre

Geir er daglig leder i Tax & Legal Advokatfirma DA og arbeider hovedsakelig med skatte- og selskapsrett. Han har bred erfaring knyttet til bedriftsbeskatning og omorganiseringer, også som partner i et annet advokatfirma og fra arbeid i Skatteetaten.

CV

Karin Tømmerås Vik

Karin har omfattende skatte- og avgiftspraksis fra arbeid i Skattedirektoratet, Esso Norge AS og Ernst & Young TAX. Karin jobbet i Ernst & Young som advokat og rådgiver i avgiftsmessige forhold for norske og utenlandske selskaper blant annet innenfor offshore- og leverandørindustrien, shipping og internasjonal handel. Karin har betydelig erfaring med håndtering av avgiftsmessige forhold i Due Dilligence-prosesser og håndtering av avgifter ved implementering av nye ERP-systemer.

CV

Riktig skatt til riktig pris