Skatt og merverdiavgift

Tax & Legal Advokatfirma DA er et uavhengig advokatfirma med spesialister innen skatt og avgift. Vi bistår små og store selskaper, personlig næringsdrivende og privatpersoner.

Les mer

Annen juridisk bistand

Vi yter også bistand innen andre fagområder. Vi har bl.a. advokater med inngående kunnskap om selskapsrett, herunder omorganiseringer og generasjonsskifter. Videre har vi spesialister innenfor fast eiendom/entrepriserett, immaterialrett og kontraktsrett. Vi har også inngående kunnskap om arv og skifte/generasjonsskifte.

Les mer

Uavhengige rådgivere

Som uavhengige rådgivere vil vi alltid stå fritt i utførelsen av våre  tjenester. Blant annet kan vi gi "second opinions" om råd fra revisor, advokat eller andre.

Les mer

Vi er spesialister på skatt og avgift!

Få aktuelle tips:

Vil du jobbe sammen med oss?

Riktig skatt til riktig pris.